نیاز به مشاور دارید ؟ 33112698 - 02133531905  automation.soren@gmail.com

 پی ال سی S7-400 زیمنس

تعریف پی ال سی S7-400

پی ال سی  S7 -400  زیمنس قدرتمندنرین کنترلر خانواده زیمنس میباشد. این سیستم توسط شرکت زیمنس آلمان طراحی شده و بسیار کاربردی هستند. کاملا ماژولاراست و توسعه سیستم به سادگی صورت میپذیرد. در مقایسه با

پی ال سی   S7-300 سرعت پردازش بالاتری دارد. قابلیت آدرس دهی 16384 بایت ورودی و خروجی دارد. 

انواع پی ال سی های سری S7-400 زیمنس

 1.       CPU 412-1 زیمنس
 2.       CPU 412-2 زیمنس
 3.       CPU 412-2 PN زیمنس
 4.       CPU 414-2  زیمنس
 5.       CPU 414-3 زیمنس
 6.       CPU 414-3 PN/DP زیمنس
 7.       CPU 416-2 زیمنس
 8.       CPU 416F-2 زیمنس
 9.       CPU 416-3 زیمنس
 10.       CPU 416-3 PN/DP زیمنس
 11.      CPU 416F-3 PN/DP زیمنس
 12.       CPU 417-4  زیمنس 
 13.     CPU 414F-3PN/DP زیمنس
 14.     CPU 416F-2 زیمنس
 15.      CPU 416F-3PN/DP زیمنس
 16.      CPU 412-5H زیمنس
 17.      CPU 414-5H زیمنس
 18.      CPU 416-5H زیمنس 
 19.     CPU 417-5H زیمنس

برای دریافت قیمت پی ال سی زیننس با کارشناسان فروش ما در شرکت مهندسی و بازرگانی سورن تماس بگیرید.

تصویر قطعه

موجودی

قیمت

وزن

مشخصات فنی

کد قطعه

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.108kg

SIMATIC S7-400, CPU 416-3 PN/DP Central processing unit with: Work memory 16 MB, (8 MB code, 8 MB data), interfaces 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, (X1), 2nd interface Ethernet/PROFINET (X5) 3rd interface IF 964-DP plug-in (IF1)

6ES7 416-3ES07-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

11.000kg

SIMATIC S7-400H, 412-3H System bundle H-system with 2 x MC 1 MB RAM, 1 x UR2-H, 2 x PS407 UC120/230V, 10 A 4 x sync modules up to 10 m 2 x sync cable 1 m 2 x CPU 412-3H 4 x buffer batteries

6ES7 400-0HR00-4AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.782kg

SIMATIC S7-400, rack aluminum UR2, central and distributed with 9 slots, 2 redundant PS can be plugged in

6ES7 400-1JA11-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

4.540kg

SIMATIC S7-400, rack UR1, central and distributed with 18 slots, 2 redundant PS can be plugged in

6ES7 400-1TA01-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

4.557kg

SIMATIC S7-400H, rack UR2-H, central and distributed with 2 x 9 slots,

6ES7 400-2JA00-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.945kg

SIMATIC S7-400, Power supply PS 405: 4 A, 24/48/60 V DC, 5 V DC/4 A, ATEX approval marking

6ES7 405-0DA02-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.513kg

SIMATIC S7-400, PS 405 POWER SUPPLY, WIDE RANGE 10A, 24/48/60V DC, 5V/10A DC

6ES7 405-0KA01-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.335kg

SIMATIC S7-400, Power supply PS405, wide range 10 A, 24/48/60 V DC; 5 V DC/10 A ATEX approval marking

6ES7 405-0KA02-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.353kg

SIMATIC S7-400, Power supply PS405: 10 A, wide range, 24/48/60 V DC; 5 V DC/10 A, for redundant use ATEX approval marking

6ES7 405-0KR02-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.410kg

SIMATIC S7-400, Power supply PS405: 20 A, wide range, 24/48/60 V DC, 5 V DC/20 A, ATEX approval marking

6ES7 405-0RA02-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.959kg

SIMATIC S7-400, Power supply PS407: 4 A, wide range, UC 120/230V, 5 V DC/4 A

6ES7 407-0DA02-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.275kg

SIMATIC S7-400, Power supply PS407 10A,UC 120/230V,5 V DC/10 A

6ES7 407-0KA01-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.304kg

SIMATIC S7-400, Power supply PS407; 10 A, wide range, UC 120/230V, 5 V DC/10 A, for redundant use

6ES7 407-0KR02-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.766kg

SIMATIC S7-400, Cable duct for rack with 18 slots

6ES7 408-0TA00-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.843kg

SIMATIC S7-400, CPU 412-1 Central processing unit with: work memory 288 KB (144 KB code, 144 KB data), interface MPI/DP 12 Mbit/s,

6ES7 412-1XJ05-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.966kg

SIMATIC S7-400, CPU 412-2 PN Central processing unit with: Work memory 1 MB, (0.5 MB code, 0.5 MB data), interfaces 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, (X1), 2nd interface Ethernet/PROFINET (X5)

6ES7 412-2EK06-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.977kg

SIMATIC S7-400, CPU 412-2 PN Central processing unit with: Work memory 1 MB, (0.5 MB code; 0.5 MB data) interfaces 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, (X1), 2nd interface Ethernet/PROFINET (X5)

6ES7 412-2EK07-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.909kg

SIMATIC S7-400, CPU 412-2 144 KB WORKING MEMORY (72 KB CODE, 72 KB DATA) 1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S 2. INTERFACE DP

6ES7 412-2XG00-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.875kg

SIMATIC S7-400, CPU 412-2 Central processing unit with: Work memory 256 KB, (128 KB code, 128 KB data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP,

6ES7 412-2XG04-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.857kg

SIMATIC S7-400, CPU 412-2 Central processing unit with: Work memory 512 KB, (256 KB code, 256 KB data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP,

6ES7 412-2XJ05-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.149kg

SIMATIC S7-400H, CPU 412-3H central processing unit for S7-400H and S7-400F/FH, 3 interfaces: 1 MPI/DP and 2 for sync modules, 768 KB memory (256 KB data/512 KB program)

6ES7 412-3HJ14-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.332kg

SIMATIC S7-400H, CPU 412-5H, central processing unit for S7-400H and S7-400F/FH, 5 interfaces: 1x MPI/DP, 1x DP, 1x PN and 2 for sync modules, 1 MB memory (512 KB data/512 KB program)

6ES7 412-5HK06-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.071kg

SIMATIC S7-400, CPU 413-1 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: MULTI-POINT MPI INTERFACE 72 KB WORKING MEMORY

6ES7 413-1XG02-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.877kg

SIMATIC S7-400, CPU 414-2 Central processing unit with: Work memory 512 KB, (256 KB code, 256 KB data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP,

6ES7 414-2XG04-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.856kg

SIMATIC S7-400, CPU 414-2 Central processing unit with: Work memory 1 MB, (0.5 MB code, 0.5 MB data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP,

6ES7 414-2XK05-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.023kg

SIMATIC S7-400, CPU 414-3 PN/DP Central processing unit with: Work memory 2.8 MB, (1.4 MB code, 1.4 MB data), interfaces: 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s,(X1), 2nd interface Ethernet/PROFINET (X5), 3rd interface IF 964-DP plug-in (IF1)

6ES7 414-3EM05-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.500kg

SIMATIC S7-400, CPU 414-3 PN/DP Central processing unit with: Work memory 4 MB, (2 MB code, 2 MB data), interfaces: 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, (X1), 2nd interface Ethernet/PROFINET (X5), 3rd interface IF 964-DP plug-in (IF1)

6ES7 414-3EM05-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.130kg

SIMATIC S7-400, CPU 414-3 PN/DP Central processing unit with: Work memory 4 MB, (2 MB code, 2 MB data), interfaces 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, (X1), 2nd interface Ethernet/PROFINET (X5) 3rd interface IF 964-DP plug-in (IF1)

6ES7 414-3EM07-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.362kg

SIMATIC S7-400, CPU 414-3 Work memory 768 KB (384 KB code, 384 KB data) 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP, 3rd interface for IFM only residual quantities available

6ES7 414-3XJ00-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.189kg

SIMATIC S7-400, CPU 414-3 Central processing unit with: Work memory 1.4 MB, (700 KB code, 700 KB data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP, 3rd interface plug-in IFM module

6ES7 414-3XJ04-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.001kg

SIMATIC S7-400, CPU 414-3 Central processing unit with: Work memory 2.8 MB, (1.4 MB code, 1.4 MB data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP, 3rd interface plug-in IFM module

6ES7 414-3XM05-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.218kg

SIMATIC S7-400H, CPU 414H central processing unit for S7-400H and S7-400F/FH, 4 interfaces: 1 MPI/DP, 1 DP and 2 for sync modules, 1.4 MB memory (700 KB data/700 KB program)

6ES7 414-4HJ04-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.162kg

SIMATIC S7-400H, CPU 414H central processing unit for S7-400H and S7-400F/FH, 4 interfaces: 1 MPI/DP, 1 DP and 2 for sync modules, 2.8 MB memory (1.4 MB data/1.4 MB program)

6ES7 414-4HM14-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.881kg

SIMATIC S7-400, CPU 416F-2, Central processing unit with: Work memory 5.6 MB, (2.8 MB code, 2.8 MB data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP, Can be used with software package Distributed Safety as of V5.2+SP2

6ES7 416-2FN05-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.027kg

SIMATIC S7-400, CPU 416-2 1.6 MB WORKING MEMORY (0.8 MB CODE, 0.8 MB DATA) 1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S 2. INTERFACE DP

6ES7 416-2XK02-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.478kg

SIMATIC S7-400, CPU 416-2 DP CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: MULTI-POINT MPI INTERFACE INTEGR. PROFIBUS DP INTERFACE 1.6 MB WORKING MEMORY

6ES7 416-2XL01-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.856kg

SIMATIC S7-400, CPU 416-2 Central processing unit with: Work memory 5.6 MB, (2.8 MB code, 2.8 MB data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP,

6ES7 416-2XN05-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.896kg

SIMATIC S7-400, CPU 416-2, Central processing unit with: Work memory 8 MB, (4 MB code, 4 MB data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP,

6ES7 416-2XP07-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.027kg

SIMATIC S7-400, CPU 416-3 PN/DP Central processing unit with: Work memory 11.2 MB, (5.6 MB code, 5.6 MB data), interfaces: 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface Ethernet/PROFINET 3rd interface plug-in IFM module

6ES7 416-3ER05-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.351kg

SIMATIC S7-400, CPU 416-3 Work memory 3.2 MB, (1.6 MB code, 1.6 MB data) 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP, 3rd interface for IFM

6ES7 416-3XL00-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.182kg

SIMATIC S7-400, CPU 416-3 Central processing unit with: Work memory 5.6 MB, (2.8 MB code, 2.8 MB data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP, 3rd interface plug-in IFM module

6ES7 416-3XL04-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.001kg

SIMATIC S7-400, CPU 416-3 Central processing unit with: Work memory 11.2 MB, (5.6 MB code, 5.6 MB data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP, 3rd interface plug-in IFM module

6ES7 416-3XR05-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.314kg

SIMATIC S7-400H, CPU 416-5H, central processing unit for S7-400H and S7-400F/FH, 5 interfaces: 1x MPI/DP, 1x DP, 1x PN and 2 for sync modules, 16 MB memory (10 MB data/6 MB program)

6ES7 416-5HS06-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.527kg

SIMATIC S7-400H, CPU 417H CENTRAL UNIT FOR S7-400H 4 INTERFACES: 1 MPI/DP, 1 DP A. 2 FOR SYNC MODULES 4MB MEMORY (2MB CODE/2MB DATA)

6ES7 417-4HL01-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.221kg

SIMATIC S7-400H, CPU 417H Central processing unit for S7-400H 4 interfaces: 1 MPI/DP, 1 DP and 2 for sync modules 20 MB memory (10 MB data/10 MB program)

6ES7 417-4HL04-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.039kg

SIMATIC S7-400, CPU 417-4 Central processing unit with: Work memory 30 MB, (15 MB code; 15 MB data) 1st interface MPI 12 Mbit/s; 2nd interface PROFIBUS DP, 3rd/4th interface plug-in IFM module

6ES7 417-4XT05-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.281kg

SIMATIC S7-400H, CPU 417-5H, central processing unit for S7-400H and S7-400F/FH, 5 interfaces: 1x MPI/DP, 1x DP, 1x PN and 2 for sync modules, 32 MB memory (16 MB data/16 MB program)

6ES7 417-5HT06-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.750kg

SIMATIC S7-400, SM 421 DIGITAL INPUT MODULE, OPTIC. ISOLATED, 32 DI, 24V DC

6ES7 421-1BL00-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.770kg

SIMATIC S7-400, digital input SM 421, isolated 32 DI; 24 V DC

6ES7 421-1BL01-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.776kg

SIMATIC S7-400, digital input SM 421, isolated 16 DI; UC 120/230V Inputs according to IEC1131-2 Type 2

6ES7 421-1FH20-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.792kg

SIMATIC S7-400, digital output SM 422, isolated 16 DO; 24 V DC, 2 A

6ES7 422-1BH11-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.774kg

SIMATIC S7-400, digital output SM 422, isolated 32 DO; 24 V DC, 0.5 A

6ES7 422-1BL00-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.954kg

SIMATIC S7-400, digital output SM 422, isolated 16 DO; 120/230 V AC, 2 A

6ES7 422-1FH00-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.826kg

SIMATIC S7-400, analog input SM 431, non-isolated 16 AI, resolution 13 bit, +/-10 V, +/-20 mA, 4 - 20 mA 20 ms conversion time

6ES7 431-0HH00-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.759kg

SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 8 AI, resolution 13 bit, U/IResistor

6ES7 431-1KF00-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.788kg

SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 8 AI, resolution 14 bit, U/I/Resistor/Thermocouple/Pt100

6ES7 431-1KF10-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.813kg

SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 8 AI, resolution 14 bit, U/IResistor 8 AI, cycle time 0.416 ms

6ES7 431-1KF20-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.851kg

SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 16 AI; resolution 16 bit, U/I/Resistor/Thermocouple/Pt100 , alarm, diagnostics

6ES7 431-7QH00-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.782kg

SIMATIC S7-400, analog output SM 432, isolated 8 AO; resolution 13 bit, U/I

6ES7 432-1HF00-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.916kg

SIMATIC S7-400, coupling module CP 441-1 for point-to-point connections, 1 channel incl. configuration package on CD

6ES7 441-1AA04-0AE0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.794kg

SIMATIC S7-400, coupling module CP 441-1 for point-to-point connections, 1 channel incl. configuration package on CD

6ES7 441-1AA05-0AE0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.952kg

SIMATIC S7-400, CP 441-2 COMMUNICATIONS MODULE FOR POINT TO POINT CONNECTIONS 2 CHANNELS INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD

6ES7 441-2AA03-0AE

 

 

02133112698 - 02133955610 - 02133531905 

02133119826 ـ 02136058692

09128399396

automation.soren@gmail.com

تهران - لاله زار جنوبی ـ مجتمع تجاری بوشهری ـ طبقه 3 ـ پلاک 2