نیاز به مشاور دارید ؟ 33112698 - 02133531905  automation.soren@gmail.com

 S7-300 زیمنس 

پی ال سی S7-300 زیمنس

مشخصات پی ال سی S7-300 زیمنس

پی ال سی های S7-300 زیمنس  در دسته PLCهای پیشرفته  زیمنس قرار دارد.

نام اصلی این ماژول SIMATIC S7-300 می باشد که  بیشتر با نام PLC S7-300 شناخته می شود.

پی ال سی  S7-300 فضای نصبتا کمی را اشغال می‌کنند و دارای طراحی ماژولار هستند.

رنج وسیعی از ماژول‌های توسعه برای  پی ال سی های زیمنس وجود دارد که می تواند سیستم را به صورت مرکزی توسعه دهد و یا  ساختارهای غیرمتمرکزی را بنا به وظیفه‌ایی که باید انجام دهد ایجاد می کند.

S7-300

 زیمنس  تا سال ۲۰۲۰ تولید می‌شود و پس از آن زیمنس تعهد دارد که تا ۱۰ سال تجهیزات جانبی این پی ال سی را تولید و تامین نماید.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر قطعه

موجودی

قیمت

وزن

مشخصات فنی

کد قطعه

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.311

SIMATIC S7-300, CPU 312 CPU WITH MPI INTERFACE INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 16 KBYTE WORKING MEMORY MICRO MEMORY CARD NECESSARY

6ES7 312-1AD10-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.317kg

***Spare part*** SIMATIC S7-300, CPU 312 Central processing unit with MPI, Integr. power supply 24 V DC, Work memory 32 KB, Micro Memory Card required

6ES7 312-1AE13-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.306kg

SIMATIC S7-300, CPU 312 Central processing unit with MPI, Integr. power supply 24 V DC, Work memory 32 KB, Micro Memory Card required

6ES7312-1AE14-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.463kg

***Spare part*** SIMATIC S7-300, CPU 312C Compact CPU with MPI, 10 DI/6 DQ, 2 high-speed counters (10 kHz) Integr. power supply 24 V DC, Work memory 32 KB, Front connector (1x 40-pole) and Micro Memory Card required

6ES7 312-5BE03-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.458kg

SIMATIC S7-300, CPU 312C Compact CPU with MPI, 10 DI/6 DQ, 2 high-speed counters (10 kHz) Integr. power supply 24 V DC, work memory 64 KB, Front connector (1x 40-pole) and Micro Memory Card required

6ES7 312-5BF04-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

 

***Spare part*** SIMATIC S7-300, CPU 313 Central processing unit with integr. Power supply 24 V DC, work memory 12 KB

6ES7 313-1AD03-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.736kg

SIMATIC S7-300, CPU 313C COMPACT CPU WITH MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO 1 PT100, 3 FAST COUNTERS (30 KHZ), INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 32 KBYTE WORKING MEMORY, FRONT CONNECTOR (2 X 40PIN) AND MICRO MEMORY CARD REQUIRED

6ES7 313-5BE01-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.724kg

***Spare part*** SIMATIC S7-300, CPU 313C, Compact CPU with MPI, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 3 high-speed counters (30 kHz), Integr. power supply 24 V DC, work memory 64 KB, Front connector (2x 40-pole) and Micro Memory Card required

6ES7 313-5BF03-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.716kg

SIMATIC S7-300, CPU 313C, Compact CPU with MPI, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 3 high-speed counters (30 kHz), Integr. power supply 24 V DC, work memory 128 KB, Front connector (2x 40-pole) and Micro Memory Card required

6ES7 313-5BG04-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.636kg

***Spare part*** SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP Compact CPU with MPI, 16 DI/16 DO, 3 high-speed counters (30 kHz), integrated interface RS485, Integr. power supply 24 V DC, work memory 64 KB, Front connector (1x 40-pole) and Micro Memory Card required

6ES7 313-6BF03-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.631kg

SIMATIC S7-300, CPU 313C-2DP COMPACT CPU WITH MPI, 16 DI/16 DO, 3 FAST COUNTERS (30 KHZ), INTEGRATED DP INTERFACE, INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 32 KBYTE WORKING MEMORY, FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND MICRO MEMORY CARD REQUIRED

6ES7 313-6CE01-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.537kg

SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 DP Compact CPU with MPI, 16 DI/16 DO, 3 high-speed counters (30 kHz), integrated DP interface, Integr. power supply 24 V DC, work memory 128 KB, Front connector (1x 40-pole) and Micro Memory Card required

6ES7 313-6CG04-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.319kg

SIMATIC S7-300, CPU 314 CPU WITH MPI INTERFACE INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 48 KBYTE WORKING MEMORY MICRO MEMORY CARD NECESSARY

6ES7 314-1AF10-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.318kg

SIMATIC S7-300, CPU 314 CPU WITH MPI INTERFACE INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 64 KBYTE WORKING MEMORY MICRO MEMORY CARD NECESSARY

6ES7 314-1AF11-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.325kg

***Spare part*** SIMATIC S7-300, CPU 314 Central processing unit with MPI, Integr. power supply 24 V DC, Work memory 96 KB, Micro Memory Card required

6ES7 314-1AG13-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.900kg

SIMATIC S7-300, CPU 314 IFM COMPACT CPU WITH MPI, 16DI/16DO, 4AI/1AO, 2 X 40 PIN, INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 32 KBYTE WORKING MEMORY

6ES7 314-5AE03-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.748kg

SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP COMPACT CPU WITH MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 FAST COUNTERS (60 KHZ), INTEGRATED INTERFACE RS485, INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 64 KBYTE WORKING MEMORY, FRONT CONNECTOR (2 X 40PIN) AND MICRO MEMORY CARD REQUIRED

6ES7 314-6BF02-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.745kg

***Spare part*** SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP Compact CPU with MPI, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 4 high-speed counters (60 kHz), integrated interface RS485, Integr. power supply 24 V DC, Work memory 96 KB, Front connector (2x 40-pole) and Micro Memory Card required

6ES7 314-6BG03-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.738kg

***Spare part*** SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP Compact CPU with MPI, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 4 high-speed counters (60 kHz), integrated DP interface, Integr. power supply 24 V DC, Work memory 96 KB, Front connector (2x 40-pole) and Micro Memory Card required

6ES7 314-6CG03-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.733kg

SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP Compact CPU with MPI, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 4 high-speed counters (60 kHz), integrated DP interface, Integr. power supply 24 V DC, work memory 192 KB, Front connector (2x 40-pole) and Micro Memory Card required

6ES7 314-6CH04-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.802kg

SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP Compact CPU with 192 KB work memory, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 4 high-speed counters (60 kHz), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface Ethernet PROFINET, with 2-port switch, Integr. power supply 24 V DC, Front connector (2x 40-pole) and Micro Memory Card required

6ES7 314-6EH04-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.528kg

*** SPARE PART*** SIMATIC S7-300, CPU 315 CPU WITH INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY, 48 KBYTE WORKING MEMORY

6ES7 315-1AF03-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.524kg

***Spare part*** SIMATIC S7-300, CPU 315-2 DP, Central processing unit with integr. Power supply 24 V DC, Work memory 64 KB 2nd interface DP master/slave

6ES7 315-2AF03-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.345kg

***Spare part*** SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP Central processing unit with MPI Integr. power supply 24 V DC Work memory 128 KB 2nd interface DP master/slave Micro Memory Card required

6ES7 315-2AG10-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.332kg

SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP Central processing unit with MPI Integr. power supply 24 V DC Work memory 256 KB 2nd interface DP master/slave Micro Memory Card required

6ES7 315-2AH14-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.514kg

***Spare part*** SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, Central processing unit with 256 KB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface Ethernet PROFINET, Micro Memory Card required

6ES7 315-2EH13-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.385kg

SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, Central processing unit with 384 KB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface Ethernet PROFINET, with 2-port switch, Micro Memory Card required

6ES7 315-2EH14-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.513kg

***Spare part*** SIMATIC S7-300 CPU315F-2 PN/DP, Central processing unit with 256 KB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface Ethernet PROFINET, Micro Memory Card required Can be used with software package S7 Distributed Safety from V5.4

6ES7 315-2FH13-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.388kg

SIMATIC S7-300 CPU315F-2 PN/DP, Central processing unit with 512 KB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface Ethernet PROFINET, with 2-port switch, Micro Memory Card required

6ES7 315-2FJ14-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.350kg

SIMATIC S7-300, CPU 315F CENTRAL UNIT FOR S7-300F, 192 KB WORKING MEM., 40MM WIDE, 384 BYTES PAE/384 BYTES PAA, 2 INTERFACES: 1 MPI UND 1 DP INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, MICRO MEMORY CARD REQUIRED

6ES7 315-6FF01-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.339kg

SIMATIC S7-300, CPU 315F-2DP Fail-safe module with MPI Integr. power supply 24 V DC, Work memory 384 KB, 40 mm width, 2nd interface DP master/slave Micro Memory Card required

6ES7 315-6FF04-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.531kg

***Spare part*** SIMATIC S7-300, CPU 316-2DP Central processing unit with integr. Power supply 24 V DC, Work memory 128 KB 2nd interface DP master/slave

6ES7 316-2AG00-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.517kg

***Spare part*** SIMATIC S7-300, CPU 317-2DP, Central processing unit with 512 KB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface DP master/slave Micro Memory Card required

6ES7 317-2AJ10-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.404kg

SIMATIC S7-300, CPU 317-2 DP, Central processing unit with 1 MB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface DP master/slave Micro Memory Card required

6ES7 317-2AK14-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.519kg

***Spare part*** SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP, Central processing unit with 1 MB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface Ethernet PROFINET, Micro Memory Card required

6ES7 317-2EK13-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.385kg

SIMATIC S7-300 CPU317F-2 PN/DP, Central processing unit with 1.5 MB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface Ethernet PROFINET, with 2-port switch, Micro Memory Card required

6ES7 317-2FK14-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.520kg

***Spare part*** SIMATIC S7-300, CPU 317F-2DP, Central processing unit with 1024 KB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface DP master/slave Micro Memory Card required Can be used with software package S7 Distributed Safety V5.2 SP1 or higher

6ES7 317-6FF03-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.417kg

SIMATIC S7-300, CPU 317F-2DP, Central processing unit with 1.5 MB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface DP master/slave Micro Memory Card required Can be used with software package S7 Distributed Safety V5.2 SP1 or higher

6ES7 317-6FF04-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.007kg

***Spare part*** SIMATIC S7-300, CPU 318-2 DP, 512 KB work memory, (256 KB Code; 256 KB of data 1st interface MPI 12 Mbit/s; 2 interface PROFIBUS-DP/MPI

6ES7 318-2AJ00-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.331kg

***Spare part*** SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP, Central processing unit with 1.4MB memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface DP master/slave 3rd interface Ethernet PROFINET, Micro Memory Card required

6ES7 318-3EL00-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.406kg

SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP, Central processing unit with 2 MB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface DP master/slave 3rd interface Ethernet PROFINET, with 2-port switch, Micro Memory Card required

6ES7 318-3EL01-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

1.342kg

***Spare part*** SIMATIC S7-300 CPU319F-3 PN/DP, Central processing unit with 1400 KB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface DP master/slave 3rd interface Ethernet PROFINET, Micro Memory Card required Can be used with software package Distributed Safety from V5.4 SP3

6ES7 318-3FL00-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.240kg

SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 16DI, 24 V DC, 20 PIN

6ES7 321-1BH01-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.234kg

SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, isolated, 16 DI, 24 V DC, 1x 20-pole

6ES7 321-1BH02-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.235kg

SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, isolated, 16 DI, 24 V DC, 1x 20-pole, 0.05 ms input delay

6ES7 321-1BH10-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.233kg

SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, Isolated 16 DI, 24 V DC, Source input, 1x 20-pole

6ES7 321-1BH50-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.301kg

SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, Isolated 32 DI, 24 V DC, 1x 40-pole

6ES7 321-1BL00-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.286kg

SIMATIC S7-300 digital input SM 321, Isolated in groups of 16, 64 DI, 24 V DC, 3ms, Sink/source input Terminal blocks 6ES7392-1.N00-0AA0 and cable 6ES7392-4...0-0AA0 required

6ES7 321-1BP00-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.306kg

SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, isolated, 16 DI, 24-48 V AC/DC with single rooting, 1x 40-pole

6ES7 321-1CH00-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.250kg

SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, isolated, 16 DI, 48-125 V DC, 1x 20-pole

6ES7 321-1CH20-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.338kg

SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, isolated, 32 DI, 120 V AC, 1x 40-pole

6ES7 321-1EL00-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.254kg

SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, isolated, 8 DI, 120 V/230 V AC, 1x 20-pole

6ES7 321-1FF01-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.291kg

SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, Isolated 16 DI, 120/230 V AC, 1x 20-pole

6ES7 321-1FH00-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.236kg

SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 16 DI, DC 24V, 20 PIN, PROCESS INTERRUPT, DIAGNOSTICS

6ES7 321-7BH00-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.245kg

SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, isolated, 16 DI; 24 V DC, 1x 20-pole, process interrupt, diagnostics, suitable for isochronous mode

6ES7 321-7BH01-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.300kg

SIMATIC S7, digital input SM 321, isolated, 4 DI; 24 V DC, NAMUR/DIN 19234, for signals from the hazardous area, diagnostics-capable, PTB tested

6ES7 321-7RD00-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.234kg

SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, isolated, 8 DO, 24 V DC, 2A, 1x 20-pole

6ES7 322-1BF01-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.240kg

SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, isolated, 16 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 20-pole, Total current 4 A/group (8 A/module)

6ES7 322-1BH01-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.246kg

SIMATIC S7-300, Digital output SM 322 High Speed, isolated, 16 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 20-pole

6ES7 322-1BH10-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.302kg

SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, isolated, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, Total current 4 A/group (16 A/module)

6ES7 322-1BL00-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.305kg

SIMATIC S7-300 digital output SM 322, Isolated in groups of 16, 64DO, 24 V DC, 0.3A sink output Total current 2 A/group, 8 A/module Terminal blocks 6ES7392-1.N00-0AA0 and cable 6ES7392-4...0-0AA0 required

6ES7 322-1BP00-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.601kg

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 32 DO, 120V AC, 1A, DOUBLE- WIDTH HOUSING, 2 X 20 PIN

6ES7 322-1EL00-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.326kg

SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, Isolated 16 DO, 120/230 V AC, 1 A, 1x 20-pole

6ES7 322-1FH00-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.574kg

SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, isolated, 32 DO, 120 V/230 V AC, 1 A, double-width, 2x 20-pole

6ES7 322-1FL00-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.310kg

SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, isolated, 8 DO (relay), 1x 20-pole, 24 V DC, 2 A or 230 V AC, 2A

6ES7 322-1HF01-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.369kg

SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, isolated, 8 DO (relay), 1x 40-pole, 24 V DC, 5 A or 230 V AC, 5 A, connectors with spring-loaded terminal can be used as of 6ES7392-1BM01-0AA0

6ES7 322-1HF10-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.289kg

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 16 DO (RELAY), (2 X 8 DO), 20 PIN

6ES7 322-1HH00-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.270kg

SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, Isolated 16 DO, relay contacts, 1x 20-pole

6ES7 322-1HH01-0AA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.315kg

SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, isolated, 16 DO (solid-state relay), 24-48 V AC/DC; 0.5 A with single rooting, 1x 40-pole

6ES7 322-5GH00-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.353kg

SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, isolated, 8 DO (relay), 1x 40-pole, 24 V DC, 120-230 V AC, 5 A with RC filter overvoltage protection

6ES7 322-5HF00-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.362kg

SIMATIC S7, digital output SM 322, isolated, 4 DO, 15 V / 20 mA 1 x 20-pole, for signals from the hazardous area, diagnostics-capable, PTB tested

6ES7 322-5RD00-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.363kg

SIMATIC S7, digital output SM 322, isolated, 4 DO, 24 V DC, 10 mA, 1 x 20-pole, for signals from the hazardous area, diagnostics-capable, PTB tested

6ES7 322-5SD00-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.244kg

SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, isolated, 8 DO, 24 V DC, 0.5A (1x 8 DO), Short-circuit protection diagnostics, 1x 20-pole

6ES7 322-8BF00-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.346kg

SIMATIC S7/PCS7, digital output SM 322, 16 DO; 24 V DC / 0.5 A, diagnostics-capable, wire break detection with 0 and 1 signal, 1 x 40-pole, interface IM 153-2 required

6ES7 322-8BH01-0AB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.332kg

SIMATIC S7/PCS7, digital output SM 322, 16 DO; 24 V DC / 0.5 A, diagnostics-capable, wire break detection with 0 and 1 signal, 1 x 40-pole, interface IM 153-X HF required

6ES7 322-8BH10-0AB0

B

02133112698 - 02133955610 - 02133531905 

02133119826 ـ 02136058692

09128399396

automation.soren@gmail.com

تهران - لاله زار جنوبی ـ مجتمع تجاری بوشهری ـ طبقه 3 ـ پلاک 2