نیاز به مشاور دارید ؟ 33112698 - 02133531905  automation.soren@gmail.com

 

پی ال سی S7-200 زیمنس

 

سری پی ال سی  S7-200  زیمنس از کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی میکرو (میکرو PLC ها) می تواند طیف وسیعی از کنترل را کنترل کند.

پردازنده S7-200 زیمنس  ترکیبی از یک ریزپردازنده، منبع تغذیه یکپارچه، مدار ورودی و خروجی است.

تصویر قطعه

موجودی

قیمت

وزن

مشخصات فنی

کد قطعه

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.239kg

SIMATIC S7-200, CPU 221 Compact unit, DC power supply 6 DI DC/4 DO DC 4 KB progr./2 KB data

6ES7 211-0AA23-0XB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.282kg

SIMATIC S7-200, CPU 221 Compact unit, AC power supply 6 DI DC/4 DO Relay outputs, 4 KB progr./2 KB data

6ES7 211-0BA23-0XB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.242kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, CPU 222 Compact unit, DC power supply 8 DI DC/6 DO DC 4 KB progr./2 KB data, PROFIBUS DP expandable

6ES7 212-1AB23-0XB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.449kg

SIMATIC S7-200, CPU 212 COMPACT UNIT 512 STATEMENTS, 512 DATA WORDS 8DI/6DQ, RELAIS OUTPUTS * PRODUCT TO BE DISCONTINUED *

6ES7 212-1BA01-0XB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.362kg

***Spare part*** SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8 V DC, Program/data memory 25 KB

6ES7 212-1HD30-0XB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.340kg

*** SPARE PART*** SIMATIC S7-200, CPU 224, COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO DC, 8 KB CODE/5 KB DATA, PROFIBUS DP EXTENDABLE

6ES7 214-1AD22-0XB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.342kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, CPU 224 Compact unit, DC power supply 14 DI DC/10 DO DC, 8/12 KB progr./8 KB data, PROFIBUS DP expandable

6ES7 214-1AD23-0XB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.410kg

***Spare part*** SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 50 KB

6ES7214-1AE30-0XB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.413kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, CPU 224 Compact unit, AC power supply 14 DI DC/10 DO relay, 8/12 KB progr./8 KB data, PROFIBUS DP expandable

6ES7 214-1BD23-0XB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.478kg

***Spare part*** SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 50 KB

6ES7 214-1BE30-0XB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.376kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, CPU 224XP Compact unit, DC power supply 14 DI DC/10 DO DC, 2 AI, 1 AO, 12/16 KB progr./10 KB data, 2 PPI/user-programmable interface

6ES7 214-2AD23-0XB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.444kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, CPU 224XP Compact unit, AC power supply 14DI DC/10DO relay, 2 AI, 1 AO, 12/16 KB progr./10 KB data, 2 PPI/user-programmable interface

6ES7 214-2BD23-0XB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.571kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, CPU 226 Compact unit, AC power supply 24 DI DC/16 DO relay 16/24 KB progr./10 KB data, 2 PPI/user-programmable interface

6ES7216-2BD23-0XB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.657kg

*** SPARE PART*** SIMATIC S7-200, CPU 226 XM COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 24 DI DC/16 DO RELAY, 16 KB CODE/10 KB DATA, 2 PPI/FREEPORT PORTS

6ES7 216-2BF22-0XB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.173kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, Digital input EM 221, only for S7-22X CPU, 16 DI, 24 V DC, sinking-sourcing

6ES7 221-1BH22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.233kg

SIMATIC S7-200, DIGITAL OUTPUT EM 222, OPTICALLY ISOLATED 8DQ, 24 V DC, 0.5A FOR S7-21X CPU ONLY,

6ES7 222-1BF00-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.126kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, Digital output EM 222, only for S7-22X CPU, 8 DO, 24 V DC

6ES7 222-1BF22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.159kg

SIMATIC S7-200, Digital output EM 222, only for S7-22X CPU, 4 DO (relay); 10A, 5-30 V DC or 5-250 V AC

6ES7 222-1HD22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.143kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, Digital output EM 222, only for S7-22X CPU, 8 DA (relay outputs), 2A

6ES7 222-1HF22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.124kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, Digital I/O EM 223, only for S7-22X CPU, 4 DI/4 DO, 24 V DC

6ES7 223-1BF22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.176kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, Digital I/O EM 223, only for S7-22X CPU, 8 DI 24 V DC, Sink/Source, 8 DO 24 V DC; 0.75 A/channel source

6ES7 223-1BH22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.204kg

***Spare part*** SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 1223, 8 DI/8 DO, 8 DI 24 V DC, Sink/Source, 8 DO, transistor 0.5 A

6ES7 223-1BH30-0XB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.323kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, Digital I/O EM 223, only for S7-22X CPU, 16 DI 24 V DC, Sink/Source, 16DO 24 V DC; 0.75 A/channel,source

6ES7 223-1BL22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.452kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, Digital I/O EM 223, only for S7-22X CPU, 32DI 24 V DC, Sink/Source, 32DO 24 V DC; 0.75 A/channel, SOURC

6ES7 223-1BM22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.133kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, Digital I/O EM 223, only for S7-22X CPU, 4 DI/4 DO relay, 5-30 V DC, 250 V AC

6ES7 223-1HF22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.194kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, Digital I/O EM 223, only for S7-22X CPU, 8 DI 24 V DC, Sink/Source, 8 DO relay, 2 A/channel

6ES7 223-1PH22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.440kg

SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-21X CPU ONLY, 16 DI DC 24 V/ 16 DO RELAY FOR S7-21X CPU ONLY * PRODUCT TO BE DISCONTINUED *

6ES7 223-1PL00-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.362kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, Digital I/O EM 223, only for S7-22X CPU, 16 DI 24 V DC, Sink/Source, 16 DO relay, 2 A/channel

6ES7223-1PL22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.523kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, Digital I/O EM 223, only for S7-22X CPU, 32 DI 24 V DC, Sink/Source, 32 DO relay, 2 A/channel

6ES7 223-1PM22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.160kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, Analog input EM 231, only for S7-22X CPU, 4 AI, 0-10V DC, 12 bit converter

6ES7 231-0HC22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.161kg

SIMATIC S7-200, Analog input EM 231, only for S7-22X CPU, 8 AI, 0-10V DC, max 2 AI 0..20 mA 12/11-bit converter

6ES7 231-0HF22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.162kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, Analog input EM 231, only for S7-22X CPU, 2 AI, Pt100/200/500/1000/10000, NI100/120/1000, CU10, Resistance 150/300/600 ohm, 15 bit+sign

6ES7 231-7PB22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.163kg

SIMATIC S7-200, Analog input EM 231, only for S7-22X CPU, 4 AI, Pt100/200/500/1000/10000, NI100/120/1000, CU10, 14 GOST, Resistance 150/300/600 ohm, 15 bit+sign

6ES7 231-7PC22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.161kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, Analog input EM 231, only for S7-22X CPU, 4 AI, +/-80 MV a. thermocouples Type J, K, S, T, R, E, N; 15 bit+sign

6ES7 231-7PD22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.171kg

SIMATIC S7-200, Analog input EM 231, only for S7-22X CPU, 8 AI, +/-80 MV a. thermocouples Type J, K, S, T, R, E, N; 15 bit+sign

6ES7231-7PF22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.120kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, Analog output EM 232, only for S7-22X CPU, 2 AO, +/-10 V DC, 12 bit converter

6ES7232-0HB22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.166kg

SIMATIC S7-200, Analog output EM 232, only for S7-22X CPU, 4 AI, +/-10 V DC, 0..20mA 12/11-bit converter

6ES7 232-0HD22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.218kg

***Spare part*** SIMATIC S7-1200, analog I/O SM 1234, 4 AI/2 AO, +/-10 V, 14-bit resolution, or 0-20 mA, 13-bit resolution

6ES7 234-4HE30-0XB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.162kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, analog I/O EM 235, only for S7-22X CPU, 4 AI, +/-10 V DC; 1 AO, +/-10 V DC 12 bit converter

6ES7 235-0KD22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.164kg

***Spare part*** SIMATIC S7-200, Modem expansion module Analog modem, for PPI, MODBUS master/slave, SMS functionality and S7-200-to-S7-200 communication, callback and password protection

6ES7241-1AA22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.156kg

***Spare part*** SIMATIC S7-1200, Communication module CM 1241, RS232, 9-pole D-sub (pin), supports Freeport

6ES7 241-1AH30-0XB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.164kg

***Spare part*** SIMATIC S7-1200, Communication module CM 1241, RS485, 9-pole D-sub (socket), supports Freeport

6ES7 241-1CH30-0XB0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.180kg

SIMATIC S7-200, EM253 Positioning expansion module, 200 kHz, for controlling stepper motors or servo drives, open-loop control, programming via Micro/WIN

6ES7 253-1AA22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.415kg

SIMATIC S7, TD 200 text display for S7-200, 2-line, with cable (2.5m) and installation accessories, Configuration: with STEP 7-Micro/WIN without ATEX approval

6ES7 272-0AA30-0YA1

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.147kg

SIMATIC S7-200, PROFIBUS DP Slave module, 9.6 KB to 12 MB, 1 interface PROFIBUS-DP/MPI

6ES7 277-0AA22-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.055kg

SIMATIC S7-200, Extension cable for EM of the CPU 22X, 0.8m

6ES7 290-6AA20-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.004kg

SIMATIC S7-200, Memory module MC 291, 64 KB, for S7-22X CPU (from..23-0XB0), for storing the project, Data Logging,Recipe management

6ES7 291-8GF23-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.004kg

SIMATIC S7-200, Memory module MC 291, 256 KB, for S7-22X CPU (from..23-0XB0), for storing the project, Data Logging,Recipe management

6ES7 291-8GH23-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.259kg

SIMATIC S7, Connecting cable for HMI adapter and PC/TS adapter, (RS232/null-modem cable), 6m

6ES7 901-1BF00-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.398kg

SIMATIC S7-200, PC/PPI cable MM MULTIMASTER, for connection of S7-200 to serial PC interface, supports Freeport and GSM modems

6ES7 901-3CB30-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.376kg

SIMATIC S7-200, USB/PPI cable MM MULTIMASTER, for connection of S7-200 to USB PC interface, no Freeport support

6ES7 901-3DB30-0XA0

 

بسیار قوی و تحویل فوری

تماس بگیرید

0.202kg

SIMATIC NET, CP 243-2 Communications processor for Connection of SIMATIC S7-22X to AS-Interface with Masterprofile M0E/M1E according to AS-i specification 2.11

6GK 7243-2AX01-0XA0

 

02133112698 - 02133955610 - 02133531905 

02133119826 ـ 02136058692

09128399396

automation.soren@gmail.com

تهران - لاله زار جنوبی ـ مجتمع تجاری بوشهری ـ طبقه 3 ـ پلاک 2